copyright MaS Mobiliteitsadvies Sligter 2017

MaS Mobiliteitsadvies Sligter

Heldere, duidelijke afspraken en processen, het betrekken van de omgeving, afstemming met het bestuur en bruikbare adviezen over mobiliteit en verkeer: dat is waar MaS Mobiliteitsadvies Sligter voor staat. Spin in het web als het gaat om zoeken naar oplossingen voor verkeersproblemen.

Mobiliteit en verkeer zijn onmiskenbaar aanwezig in onze samenleving, we kunnen er niet omheen. We maken er allemaal gebruik van en ondervinden allemaal de hinder, maar ook het gemak. Als automobilist kunnen we de auto nergens parkeren of schieten we juist lekker op, als fietser of voetganger vinden we juist die geparkeerde auto of te hard rijdende auto een bedreiging of komen we lekker vol frisse lucht op de bestemming aan. Al die mensen en al die belevingen verschillen van elkaar. MaS Mobiliteitsadvies Sligter zet daarom de mens centraal. De mens als verkeersdeelnemer, als fietser of voetganger of als automobilist. Elke keuze om aan mobiliteit mee te doen is een beleving en heeft een gevolg.

MaS Mobiliteitsadvies Sligter inventariseert problemen en zoekt vooral naar oplossingen. Daarbij zijn bestuderen, beredeneren en filosoferen belangrijke waarden.

Daarnaast biedt MaS Mobiliteitsadvies Sligter haar diensten aan in het middenmanagement. Vanwege de opgedane ervaring met het aansturen van teams en coaching van jonge medewerkers, en de ruime know-how van het vakgebied verkeer, kan MaS Mobiliteitsadvies Sligter goed sturing geven aan teams bij gemeenten.